آدم با غیرت نه ناموسش رو بیخیال میشه نه وطنش رو!

اشتراک‌گذاری این مطلب: