آسمان هم‌نفس یاران است

کوه‌ها دیده به دستت دارند
نسل تو، نسل شهادت‌طلبان
بشکند دست همه بو لهبان

16 - آسمان هم‌نفس یاران است - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: