آنها خواب بودند و حالا برای همیشه در خوابند… ‌

5کودک فلسطینی اخیراً در بمباران خانه‌ای در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه توسط هواپیماهای اشغالگر اسرائیل به شهادت رسیدند.

13 10 - آنها خواب بودند و حالا برای همیشه در خوابند... ‌ - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: