آنها ریشه در خاک دارند با توپ و تانک از جا تکان نمیخورند!!!

31 - آنها ریشه در خاک دارند با توپ و تانک از جا تکان نمیخورند!!! - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: