‌آیا صبح نزدیک نیست؟

عملیات امروزِ مقاومت هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را از همیشه آشکارتر کرد.

14 3 - ‌آیا صبح نزدیک نیست؟ - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: