آینده از آن فرزندان ماست

بگذاردشمن خود را بفریبد و در انتظار از پانشستن ما باشد!
آینده از آن فرزندان ماست (شهید سیدمرتضی آوینی)

photo 2023 05 20 11 29 07 - آینده از آن فرزندان ماست - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: