اثر تولید شده در رویداد کارتون و کاریکاتور “یه کلّه”! با محوریت فلسطین

خالق اثر:مریم محبی / استان فارس

7 12 - اثر تولید شده در رویداد کارتون و کاریکاتور "یه کلّه"! با محوریت فلسطین - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: