اثر تولید شده در رویداد کارتون و کاریکاتور “یه کلّه”! با محوریت فلسطین

خالق اثر:محسن فرجی / قم

16 9 - اثر تولید شده در رویداد کارتون و کاریکاتور "یه کلّه"! با محوریت فلسطین - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: