از درد فلسطین اگر جوانمردی جان دهد، هیچ خرده‌ای نمی‌توان از او گرفت.

اشتراک‌گذاری این مطلب: