از سنگ تا موشک

امروز قدرت مقاومت صدها برابر شده؛ جوان فلسطینی که روزی با سنگ از خود دفاع میکرد،امروز با موشک نقطه‌زن پاسخ میدهد. رهبر انقلاب | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

طراح گرافیک: رضا فراهانی

29 7 - از سنگ تا موشک - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: