از شعار زن زندگی آزادی رسیدیم به شعار مرگ بر اسرائیل رو دیوار کاخ سفید :))

9 4 - از شعار زن زندگی آزادی رسیدیم به شعار مرگ بر اسرائیل رو دیوار کاخ سفید :)) - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: