از مارها سرشاری و یک اژدها کافی ست تا بر طلسمت چیره گردد خالق موسی

شعر: زهرا آراسته نیا‌

17 - از مارها سرشاری و یک اژدها کافی ست تا بر طلسمت چیره گردد خالق موسی - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: