از هرچه غیر دلبر از جان و دل بریدم ‌

4 8 - از هرچه غیر دلبر از جان و دل بریدم ‌ - 55 8 - از هرچه غیر دلبر از جان و دل بریدم ‌ - 6

اشتراک‌گذاری این مطلب: