اسبِ بازنده!

خطاب آقا به دولت‌هایی که دنبال عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها هستند: رژیم بازنده است! ضرر خواهید کرد

#در_قدس_نماز_می‌خوانیم

30 3 - اسبِ بازنده! - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: