اسرائیلی‌های انسان‌دوست!

برخی از مواضع مسئولین رژیم صهیونیستی در سال‌های مختلف درباره مردم غیرنظامی فلسطین‌
21 5 - اسرائیلی‌های انسان‌دوست! - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: