اسرائیل باید از صفحۀ روزگار محود شود. امام خمینی (ره)

16 12 - اسرائیل باید از صفحۀ روزگار محود شود. امام خمینی (ره) - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: