اسرائیل شر مطلق است

اسرائیل شر مطلق است (امام موسی صدر)

photo 2023 05 20 14 29 25 - اسرائیل شر مطلق است - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: