افشاگری سنگین الجزیره از دروغ صهیونیست‌ها

افشاگری سنگین الجزیره از دروغ صهیونیست‌ها درباره بمباران بیمارستان غزه که باعث شد امروز دفتر الجزیره در فلسطین کامل بسته شود

اشتراک‌گذاری این مطلب: