اقدام نابخردانه پارلمان سوئد درباره سپاه پاسداران با تحریک عناصر تروریستی! 

اثر: محمد علی رجبی

photo 2023 05 20 15 48 28 - اقدام نابخردانه پارلمان سوئد درباره سپاه پاسداران با تحریک عناصر تروریستی!  - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: