اللّه‌اکبر

اگر با هم قیام کنید، اسرائیل از بین خواهد رفت.

اشتراک‌گذاری این مطلب: