الیس الصبح بقریب

رژیم منحوس و غاصب اسرائیل باید از صفحه روزگار محوشود(امام خمینی رحمه‌الله)

#طوفان_الأقصی

اشتراک‌گذاری این مطلب: