انصارالله به آمریکا هشدار داد: نسل کشی در نوار غزه را متوقف کنید وگرنه کشتی های شما غرق خواهند شد.

7 17 - انصارالله به آمریکا هشدار داد: نسل کشی در نوار غزه را متوقف کنید وگرنه کشتی های شما غرق خواهند شد. - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: