انگلیس!

اگر کسی از پیروزی انگلستان خوشحال بود شك نكنيد، مساله اش ایران نیست. برای جدا کردن افغانستان از ایران در سال (۱۸۵۷) برای جدا کردن بحرین از ایران در سال (۱۹۷۱) برای تحمیل قرارداد انحصار توتون و تنباکو (۱۸۹۰) برای تحمیل قرارداد رویتر که بر اساس آن ایران به مدت ۷۰ سال کاملا به انگلستان فروخته شد (۱۸۷۲) برای به شهادت رساندن مرجع شیعیان و رهبر نهضت مشروطه آیت الله علامه شیخ فضل الله نوری (۱۹۰۸) بیش از برای توطئه در خلال جنگ جهانی اول که ۹ میلیون ایرانی در قحطی کشته شدند (۱۲۹۶ تا ۱۲۹۸) برای مشارکت فعال در تحریمهای ایران طی ۳۳ سال

photo 2022 11 23 01 09 46 - انگلیس! - 1

 

اشتراک‌گذاری این مطلب: