اولین واکنش‌های کاربران انگلیسی زبان به نامه رهبر معظم انقلاب به دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا

بلافاصله بعد از انتشار نامه رهبر معظم انقلاب به دانشجویان حامی فلسطین در آمریکا، کاربران انگلیسی زبان در حساب‌های خود در شبکه اجتماعی ایکس واکنش نشان دادند

11 - اولین واکنش‌های کاربران انگلیسی زبان به نامه رهبر معظم انقلاب به دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا - 1 12 - اولین واکنش‌های کاربران انگلیسی زبان به نامه رهبر معظم انقلاب به دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا - 2 13 - اولین واکنش‌های کاربران انگلیسی زبان به نامه رهبر معظم انقلاب به دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا - 3 14 - اولین واکنش‌های کاربران انگلیسی زبان به نامه رهبر معظم انقلاب به دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا - 4 15 - اولین واکنش‌های کاربران انگلیسی زبان به نامه رهبر معظم انقلاب به دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا - 5 16 - اولین واکنش‌های کاربران انگلیسی زبان به نامه رهبر معظم انقلاب به دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا - 6

اشتراک‌گذاری این مطلب: