اگرچنانچه نیروی های مقاومت بی تاب شوند، کسی نمی تواند جلوی آن هارا بگیرد! ‌

اشتراک‌گذاری این مطلب: