ایران همه عاشورا شد

اینچنین است که ایران همه عاشورا شد ..
به سر انگشت دعا مشت خیانت وا شد!

photo 2022 12 30 11 33 10 - ایران همه عاشورا شد - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: