اینا که می‌بینید نور جشن و شادی نیست؛ بمب فسفری رو غزه‌س که استفاده ازش جنایت جنگی محسوب میشه!

27 2 - اینا که می‌بینید نور جشن و شادی نیست؛ بمب فسفری رو غزه‌س که استفاده ازش جنایت جنگی محسوب میشه! - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: