اینجا ایـران-تهران میــدان فلسطین

ما نیروی قدسیم و
هدف قدس شریف است 🇵🇸♥️

اشتراک‌گذاری این مطلب: