اینک تو و کمانی از آرش به جای سنگ/ای کهنه هم نبرد سلاحم از آن تو

وَلا بُـدَّ لِلَّيـْلِ أنْ يَنْجَلِــي
وَلا بُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَـنْكَسِـر‌

We are the resistance: Lions of God & Serpant Slayer

26 1 - اینک تو و کمانی از آرش به جای سنگ/ای کهنه هم نبرد سلاحم از آن تو - 1 27 - اینک تو و کمانی از آرش به جای سنگ/ای کهنه هم نبرد سلاحم از آن تو - 228 - اینک تو و کمانی از آرش به جای سنگ/ای کهنه هم نبرد سلاحم از آن تو - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: