تنها کودک بازمانده فلسطینی

این کودک تنها بازماندۀ بمبارانی است که منجر به کشته‌شدن مادرش و ۶ نفر دیگر شد

همزمان با تداوم جنایت‌های رژیم کودک‌کش، جنبش حماس خواستار این شده که فردا مردم جهان با کودکان فلسطینی همبستگی کنند.

اشتراک‌گذاری این مطلب: