بابانوئل در غزه

در غزه بابانوئل هدیه‌ای حمل نمی‌کند، اینجا پدران اجساد فرزندانش را در کیسه حمل می‌کند.

عکاس فلسطینی بلال خالد می‌گوید: «من این عکس‌ها را در اردوگاه شجاعیه پس از جنگ ۲۰۱۴ در نوار غزه گرفتم و تصور نمی‌کردم که همان صحنه، اما به شکل خشن‌تر، امسال نیز تکرار شود.»

امروز تمام ساختمان‌های موجود در تصویر با خاک یکسان شدند.

10 2 - بابانوئل در غزه - 1 11 1 - بابانوئل در غزه - 2 12 2 - بابانوئل در غزه - 3

 

 

اشتراک‌گذاری این مطلب: