بازگشت قوم مغول

در فضای مجازی به بهانه اعتصابات و اعتراضات حوزه فرهنگ را مورد خشم و حمله‌های مجازی قرار دادند و به اعتقاد برخی از معترضان، هیچکس اجازه برگزاری کنسرت و رفتن به جشنواره‌های سینمایی و ساخت فیلم را ندارد.

اشتراک‌گذاری این مطلب: