باطل نابودشدنى است

ِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (سوره اسراء آیه ۸۱)
آری باطل همواره نابودشدنى است.

طراح گرافیک: ایمان ماندگاری

16 2 - باطل نابودشدنى است - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: