با دستاش نمیذاره آفتاب بخوره تو صورت داداش شهیدش

2 7 - با دستاش نمیذاره آفتاب بخوره تو صورت داداش شهیدش - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: