بخدا جوابه!

برگرفته از آیه ۶۰ سوره غافر

photo 2023 04 25 17 09 46 - بخدا جوابه! - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: