بخصوص شما

من به جوانان امروز – بخصوص نوجوانان – مؤکّداً توصیه می‌کنم کتاب‌هایی را که شرح و گزارش گوشه‌ای از جنگ هشت ساله است، قدر بدانند و آن‌ها را بخوانند؛ زیرا حقایق زیادی در آن کتاب‌ها بازگو شده است. همین خاطرات خواندنی و عبرت‌آموز است.
۱۳۷۴/۶/۲۹ – رهبرانقلاب

27 - بخصوص شما - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: