بد تا نمی‌کند

صدا میزنم …

جواب میدهد…

بد تا نمی کند…

دعای افتتاح

اثر: فاطمه امینی

IMG 20230328 101209 564 - بد تا نمی‌کند - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: