برای آخرین بار…

حاوی صحنه‌های دلخراش‌

پدری که ۲ فرزند دختر و پسرش را این‌گونه برای آخرین بار به آغوش کشید.

اشتراک‌گذاری این مطلب: