برای ثبت در تاریخ

فیلم از لحظه‌ای که آمریکا، انگلیس و فرانسه قطعنامه‌ی پیشنهادی را برای آتش‌بس انسانی و فوری در غزه «وتو» کردند.

ژاپن که عضو غیردائم شورای امنیت است رای منفی داد

اشتراک‌گذاری این مطلب: