برخورد غرب با اعتراضات

در اروپا=برخورد شدید نیروهای‌امنیتی
در ایران= دعوت به تشدید و تشویق به اغتشاش

اثر : پیمان علیشاهی
IMG 20221225 114952 693 - برخورد غرب با اعتراضات - 1

 

اشتراک‌گذاری این مطلب: