بمباران مناطق مسکونی نصیرات

هواپیماهای رژیم اشغالگر اسرائیل مناطق مسکونی نصیرات در مرکز نوار غزه را بمباران کردند.‌‌‌

1 6 - بمباران مناطق مسکونی نصیرات - 1 2 4 - بمباران مناطق مسکونی نصیرات - 2 3 5 - بمباران مناطق مسکونی نصیرات - 3 4 5 - بمباران مناطق مسکونی نصیرات - 4

اشتراک‌گذاری این مطلب: