بمباران کل یک میدان مسکونی

هواپیماهای اشغالگر اسرائیل کل یک میدان مسکونی را بمباران کردند و پس از بمباران آن بر سر ساکنان آن در مرکز شهر غزه، آن را از بین بردند.‌‌

اشتراک‌گذاری این مطلب: