بند نافم رو هنوز نبریده اند که از بند این دنیا رها می شوم، رهاتر از پر!

بند نافم رو هنوز نبریده اند که از بند این دنیا رها می شوم، رهاتر از پر! پرپرزنان برمی‌گردم به سمت خدا. عجب سفر کوتاه و آسانی…!

ایده و تصویرسازی کار: زهرا سادات طباطبایی
‌موشن گرافیست: طه نظری جلال
متن از: زهرا ملک ثابت
گوینده ی کوچولو: زینب جوانعلی بدر

اشتراک‌گذاری این مطلب: