به اسم آزادی

وقتی به اسم آزادی به کودکان هم رحم نمی‌کنند.

به اسم آزادی محمد صادق سبزه ای scaled - به اسم آزادی - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: