به ریش نیست!

از اون آدم‌هایی بود که وقتی بین حق و باطل قرار می‌گرفت، سکوت می‌کرد؛ به اصطلاح امروزی‌ها وسط‌باز بود!

اشتراک‌گذاری این مطلب: