به مناسبت سالگرد شهید آرمان‌ علی‌وردی

خون این شهید بزرگوار و سایر شهدای مدافع امنیت، با آشکار کردن ماهیت واقعی بدخواهان کشور، رشد بصیرت و آگاهی بیشتر مردم را در پی خواهد داشت.

اشتراک‌گذاری این مطلب: