بیایید مذاکره کنیم و قصد براندازی نداشتیم!

رئیسی: از کانال‌های مختلف پیام می‌دهند که آماده گفت‌وگو هستیم و قصد براندازی نداشتیم
رییس جمهور با طرح این سوال از کشورهای غربی و آمریکا تصریح کرد که چرا در عین تبلیغات خود که می‌خواهند جمهوری اسلامی را گرفتار ضعف و روبه اضمحلال نشان دهند از کانال‌های مختلف می‌گویند بیایید مذاکره کنیم و قصد براندازی نداشتیم.

اثر: محمد علی رجبی

IMG 20221228 230133 206 - بیایید مذاکره کنیم و قصد براندازی نداشتیم! - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: