بیرون گود نشسته میگه لنگش کن!

شرح حالی کوتاه از روزهای پر از اغتشاش در کشور که افرادی خارج از کشور، داخلی‌ها را به حضور در خیابان و خشونت تشویق می‌کنند.

اشتراک‌گذاری این مطلب: