بیش از ۴۷ خاندان، بطور کامل از ثبت احوال حذف شده اند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد بیش از ۴۷ خاندان، بطور کامل از ثبت احوال حذف شده اند.

یعنی تمام خانواده‌های یک خاندان در بمباران به شهادت رسیده اند.

21 10 - بیش از ۴۷ خاندان، بطور کامل از ثبت احوال حذف شده اند. - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: