تا چنین دستی بر سر جبهه مــقـاومت است کسی جرأت دست درازی نخواهد داشت…

9 - تا چنین دستی بر سر جبهه مــقـاومت است کسی جرأت دست درازی نخواهد داشت… - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: